Tp.HCM yêu cầu công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Mới đây, UBND Tp.HCM đã yêu cầu Sở TN&MT, UBND các quận, huyện công khai, minh bạch điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 của thành phố.

Cụ thể, UBND thành phố yêu cầu công khai kế hoạch sử dụng đất hàng năm và danh mục những công trình/dự án có sử dụng đất trong giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh đó, thành phố cũng yêu cầu giám sát việc thực hiện dự án để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất; theo dõi tiến độ thực hiện dự án hàng năm; xử lý những vi phạm về quản lý, sử dụng đất; tổ chức giám sát, đôn đốc thực hiện kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tăng nguồn thu ngân sách, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

 

Với các dự án có bồi thường, thành phố yêu cầu phải công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Thông tin này phải được công khai tại địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi, UBND cấp xã và nơi tái định cư với trường hợp Nhà nước thu hồi đất.

Với dự án đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mà đất không được sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm, thành phố yêu cầu chủ đầu tư phải có văn bản báo cáo, đề nghị gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng; nghĩa vụ tài chính được xác định và thu bởi cơ quan thuế. Nếu chủ đầu tư không có văn bản gia hạn hoặc chưa đưa đất vào sử dụng khi đã hết thời hạn gia hạn thì tiến hành làm thủ tục thu hồi đất.

 

Đối với những dự án ghi trong quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, cơ quan chức năng sẽ rà soát các dự án (diện tích đất) ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được công bố. Những dự án này sẽ phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc sau 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất thì phải chuyển mục đích sử dụng đất. Và nếu chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì phải điều chỉnh, hủy bỏ, đồng thời công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi đất hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất.

 

Về vấn đề đấu giá quyền sử dụng đất, Sở TN&MT có nhiệm vụ chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất lập kế hoạch vốn để tổ chức bồi thường, tạo quỹ đất; đấu giá quyền sử dụng đất. Với quỹ đất do Nhà nước trực tiếp quản lý thì rà soát, đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công bố công khai và đấu giá quyền sử dụng đất. Với những dự án không sử dụng đất đúng mục đích thì dựa trên quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để thu hồi, đấu giá công khai.

Gọi ngay Hotline 091 505 2258 - 0901 303 371
Để được tư vấn và cung cấp thông tin nhanh và hiệu quả nhất

Website: www.TaiSanThanhLy.com
Địa chỉ: 12 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP HCM
E-mail: taisanthanhly68@gmail.com